Privacybeleid

Identiteit van That's Why

Bij vragen betreffende ons privacybeleid mag u ons altijd contacteren via onderstaande informatie.

That's Why B.V.
Pauwstraat 139
9120 Melsele

+32 479 82 21 12
[email protected]

 

Welke informatie verzamelen we?

thatswhy.agency maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Deze cookies worden onderverdeeld in verschillende categorieën waar u de krijgt deze wél of niet te accepteren. Enkel functionele cookies zijn noodzakelijk om de werking van de website niet te belemmeren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Functionele cookies

Om de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de website te verzekeren, worden functionele cookies gebruikt. Deze cookies zijn altijd anoniem en worden op geen enkel moment gelinkt met gebruikersinformatie die bij That's Why gekend is of gekend wordt.

Tracking cookies

 Google analytics (permanente cookie - validiteit tot 2 jaar)

Deze analyseservice van derden kunnen cookies, webbakens en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze site, waaronder IP-adres, webbrowser, bekeken pagaina's, tijd besteed aan pagina's en aangeklikte links.

Deze informatie wordt op geaggregeerde, niet-PII-basis aan ons verstrekt en kan onder andere worden gebruikt om gegevens te analyseren en bij te houden, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen en de online activiteiten van onze gebruikers beter te begrijpen.

De gebruiker die thatswhy.agency bezoekt wordt anoniem geregistreerd via Google Universal Analytics om de informatie te optimaliseren. Google Analytics is zo geconfigureerd zodat het IP adres niet wordt verwerkt of wordt gedeeld met derden. 

Hubspot

Deze analyseservice van derden kunnen cookies, webbakens en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze site, waaronder IP-adres, webbrowser, bekeken pagaina's, tijd besteed aan pagina's en aangeklikte links.

 

Gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze Diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Die gegevens worden gebruikt om de Diensten uit te kunnen voeren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de een project of situatie nodig zijn om onze Diensten te kunnen leveren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten halen, neemt u contact op door middel van bovenstaande gegevens.

Privacyrechten

U heeft volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht van inzage:

U hebt het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier inzage in te krijgen.

Recht van verbetering van persoonsgegevens:

U hebt het recht om foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u van mening bent dat informatie die wij over u bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. 

Recht van gegevenswissing:

U hebt het recht om in bepaalde gevallen wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer de gegevens ten onrechte zijn verwerkt.

Recht van beperking:

U hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 
Zo bijvoorbeeld:

  • wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn;
  • wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de gegevens niet wil laten wissen;

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens:

U hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dit kan enkel voor persoonsgegevens die u zelf aan That's Why bezorgd heeft, gebaseerd op toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst.

Recht van bezwaar:

U hebt het recht om in bepaalde gevallen, op grond van een voor u specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld:

  • wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.
  • ingeval van profilering op basis van niet-verplicht in te geven persoonsgegevens anders dan uw gebruik van de Dienst
  • in geval van direct marketing (met inbegrip van profilering voor dit doeleinde).